Close

REJSEN GENNEM BIGBAND-LAND

Lektion 1 (45 min.)

New Orleans – de sortes tradition, jazzens opståen (slut 1800-tallet til start 1900-tallet)

Første lektion tager udgangspunkt i elevernes musikforståelse, da eleverne introduceres for jazzmusikken samt selve bigbandet og dets instrumenter. I forlængelse af dette kobles musikudøvelse på, da eleverne skal synge og bevæge sig til en sang.

Til selve koncerten på jeres skole vil Nordkraft Big Band spille “Oh, When The Saints”, som eleverne arbejder med i denne lektion.

Forberedelse til lektionen: 

 • Udskriv tekst og node til “Oh, When The Saints” – download den her (findes også i sangbogen English Songs fra forlaget Dansk Sang, side 107).
 • Læs historien her bag jazzmusikken og selve sangen:
  Jazzen opstod i New Orleans. Musikken spillede en dominerende rolle til hverdag og fest – både i glæde og sorg. Byens mange marchorkestre/parade-bands blev brugt, når man skulle reklamere eller overbevise andre om noget. Så gik eller kørte de gennem byens gader sammen med børn, der forestillede sig, at de var en del af orkestret. Mødtes to orkestre, blev der udkæmpet en musikalsk duel, indtil et af orkestrene valgte at vige pladsen. Også ved begravelser havde man et orkester til at gå og spille foran kisten. På vej til kirkegården spillede man langsomme, triste salmer, men på vej fra kirkegården slog orkestret over i mere glade og lystige numre.
  Kirkens og dens musik, i form af gospel og spirituals, betød meget for den sorte befolkning. Jazzens musikalske rødder findes hovedsageligt i den afroamerikanske subkultur: worksongs og blues. Når slaverne arbejdede hårdt i bomuldsmarkerne, sang de for at lindre og trøste sig selv. Heriblandt “Oh, When The Saints”.
  Men hvad handler sangen egentlig om? Disse “Saints” er dem, vi til dagligt kalder “Helgener”. En helgen er ikke her ment som en ganske særlig kristen, der er et specielt godt forbillede, men mere en ganske almindelig kristen, der nu er død og derfor venter på opstandelsens dag. Sangen bygger på de bibelske forudsigelser om, hvordan denne verden en dag vil forsvinde, mens de store engle blæser i deres trompeter, og Jesus vil komme med en helt ny og meget bedre verden, som alle kristne får lov at gå ind i.

Selve lektionen:

 1. Start med at høre, hvad eleverne evt. allerede ved om bigbandmusik.
 2. Præsenter bigbandet og dets instrumenter – tag udgangspunkt i instrumentplakaten
 3. Fortæl eleverne historien bag “Oh, When The Saints” og lær eleverne at synge sangen. Spil enten selv til sangen, eller lad børnene synge til videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=c0XCp_O9Iws 
 4. Vis videoen med New Orleans-optog: https://youtu.be/LOluh_1_rlw?t=18 
 5. Hvis I har tid, så gå et optog rundt i skolegården (som på videoen), hvor eleverne synger “Oh, When The Saints”. Lad evt. nogle elever spille melodien på kazoo – brug evt. træinstrumenterne.