Lektion 1 (45 min.)

New Orleans – de sortes tradition, jazzens opståen (slut 1800-tallet til start 1900-tallet)

Første lektion tager udgangspunkt i elevernes musikforståelse, da eleverne introduceres for jazzmusikken samt selve bigbandet og dets instrumenter. I forlængelse af dette kobles musikudøvelse på, da eleverne skal synge og bevæge sig til en sang.

Til selve koncerten på jeres skole vil Nordkraft Big Band spille “Oh, When The Saints”, som eleverne arbejder med i denne lektion.

Forberedelse til lektionen: 

Selve lektionen:

  1. Start med at høre, hvad eleverne evt. allerede ved om bigbandmusik.
  2. Præsenter bigbandet og dets instrumenter – tag udgangspunkt i instrumentplakaten
  3. Fortæl eleverne historien bag “Oh, When The Saints” og lær eleverne at synge sangen. Spil enten selv til sangen, eller lad børnene synge til videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=c0XCp_O9Iws 
  4. Vis videoen med New Orleans-optog: https://youtu.be/LOluh_1_rlw?t=18 
  5. Hvis I har tid, så gå et optog rundt i skolegården (som på videoen), hvor eleverne synger “Oh, When The Saints”. Lad evt. nogle elever spille melodien på kazoo – brug evt. træinstrumenterne.