UNDERVISNIGNSMATERIALE FOR 6.-7. KLASSE

“Rejse Gennem Bigband-land” er delt i fire overordnede perioder, der repræsenterer bigbandets udvikling. Nordkraft Big Band vil til koncerten på jeres skole tage jer på en musikalsk rejse gennem bigband land – en historiekoncert, der spænder fra oprindelsen af den rytmiske musik til nutidens altomfavnende jazzorkester. For at være forberedt på koncerten anbefales det, at eleverne arbejder med nedenstående fire overordnede emner/perioder.

Der er i forløbet lagt vægt på at udvide elevernes musikforståelse og kendskab til de historiske perioder.
Derudover er det mundtlige og formidling på engelsk i fokus.

Del eleverne ind i grupper af 3-4 i hver gruppe, så alle fire overordnede tidsperioder er repræsenteret.
Eleverne skal fremlægge deres arbejde for hinanden på engelsk. Giv eleverne tre lektioner til at arbejde i og én lektion til at fremlægge i. Fremlæggelserne kan være som powerpoint, prezi, plancher eller andet. Fremlæggelserne skal indeholde 1-2 musikeksempler som er valgt på forhånd. De obligatoriske musikeksempler er skrevet under hver periode. Se nedenfor. De enkelte grupper præsenterer musikeksemplerne på storskærm for klassen.

Nedenstående spørgsmål skulle gerne hjælpe eleverne til at få fokus på emnerne. Ikke ment som at de skal svare på dem alle, men som en stilladserende hjælp.
Som kildemateriale kan eleverne bruge denne artikel fra dr.dk og downloade denne Bigbandhistorie-pil.

Har I mere tid, kan klassen løse denne Kahoot, der opsummerer alle fire perioder i bigbandets historie. (Kahooten er på dansk).


1. periode

New Orleans – de sortes tradition, jazzens opståen (slut 1800-tallet til start 1900-tallet)

Til selve koncerten på jeres skole vil Nordkraft Big Band bl.a. spille “Oh, When The Saints”.

Jazzens opståen: 


2. periode

Swing, swing, swing – Bigbandets opståen (1920’erne til 1940’erne)

Til selve koncerten på jeres skole vil Nordkraft Big Band spille swingnummeret “Sing, Sing, Sing”, som eleverne arbejder med i denne lektion, samt nummeret “Salt Peanuts”.

Bigbandets opståen:


3. periode

Bigbandet som eksperimenterende kunst- og koncertmusik (slut 1950’erne til 1980’erne)

Til selve koncerten på jeres skole vil Nordkraft Big Band spille nummeret “Moanin”, samt balladen “The Nearness Of You”. Dette for at demonstrere, hvor forskellige udtryk bigbandet kan omfavne.

Syret koncertmusik:


4. periode

Bigbandet i dag (1980’erne til 2020’erne)

Til selve koncerten på jeres skole vil Nordkraft Big Band spille et filmtema og en medley af mere nutidig popmusik af bl.a. Dualipa, en af de største amerikanske kunstnere lige pt.

Bigbandet i dag:

Materialet er udarbejdet i 2021 af Mathilde Damborg, Bitten Bagger og Peter Lund Paulsen. Illustrationer af Eva Lautrup.