Familiekoncert med Sigurd Barrett

Foto: Søren Vang