Nordkraft Big Band er glade og stolte af at have modtaget en bevilling fra Oticon Fonden på kr. 50.000 til et to-årigt udviklingsprojekt.

Målet er, at Nordkraft Big Band i løbet af 2018 og 2019 vil spille i alt 21 koncerter med tre meget vigtige formål:
– vi vil udvikle det lokale vækstlag/fødekæde,
– vi vil formidle jazz- og bigbandmusik til et nyt og ungt publikum,
– vi vil sikre et bredt udbud af kultur på højeste niveau.

Vi ønsker nemlig at skabe en tradition omkring månedlige bigbandkoncerter, for og med unge mennesker, i Studenterhusets hyggelige rammer. Projektet består af to delprojekter, der løber over en toårig periode, med en klar forventning til, at kunne videreføre projektet i flere år herefter.